تبلیغاتبا سلام شما می توانید جهت عقد قرارداد با رفتن به قسمت تماس با ما
با ما تماس حاصل فرمائید و کلیه درخواست های عقد قرارداد را
 به پست الکترونیک : kermanshah_net@yahoo.com 
با موضوع درخواست قرارداد ارسال فرمائید .